Tel : 0525-684632 // Mobiel : 06-24951942 info@spinvrij.nl

Privacyverklaring

‘Spinvrij.nl’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Spinvrij.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een bestelling op de website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw N.A.W. gegevens
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres
  4. Eventuele artikelen die u hebt besteld

 

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

 

Spinvrij.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch/per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Spinvrij.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Spinvrij.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Spinvrij.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Spinvrij.nl.
Spinvrij.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Spinvrij.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanSpinvrij.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Spinvrij
Giek 52
8081NW Elburg

Tel : 0525-684632
Mobiel : 06-24951942
Fax : 0525-684632

E-mail : info(at)spinvrij.nl

KvK.nr. : 0851273
BTW.nr.:  NL071139849 B01