Tel : 0525-684632 // Mobiel : 06-24951942 info@spinvrij.nl

Productinformatie

  • Spinvrij is een wettelijk door VROM goed gekeurd product
  • Spinvrij is GEEN chemisch bestrijdingsmiddel maar een natuur product
  • Spinvrij is 100% biologisch afbreekbaar
  • Spinvrij is mens- en diervriendelijk
  • Spinvrij heeft GEEN etsende werking op glas, gegalvaniseerde materialen, aluminium, kunststoffen, RVS, rubber, chroom, keramiek, porselein of emaillen
  • Is het behoud van uw schilderwerk,voorkomt spinnen vervuiling

P1010119rr

 

 

 

 

 

 

 

Wij doden geen spinnen maar maken uw woning of bedrijfs pand onbewoonbaar voor de spin , dus voorkomen overlast in de vorm van webben, uitwerpselen en andere ongemakken. Ons product voorkomt vervuiling door o.a.: spinnen, muggen, duizendpoten, pissebedden, huiskrekels, luizen, witte vlieg, spint en oorwurmen.

Na behandeling droogt ons product geheel kleurloos op !

vrom

 

 

 

In Nederland is alleen de biocide FICAM W toegelaten voor beroeps- of bedrijfsmatig bestrijden van spinnen. Verder is het middel INSECT CLEAN/SPINVRIJ aangemeld bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid.

In Nederland mogen geen andere middelen worden gebruikt of aangeboden en aangeprezen om spinnen te bestrijden.

De VROM-Inspectie zal bij het vaststellen van overtredingen optreden door het opmaken van een boeterapport. Waar nodig zal tevens bestuursdwang worden gebruikt om de overtredingen te beƫindigen dan wel te voorkomen.