Tel : 0525-684632 // Mobiel : 06-24951942 info@spinvrij.nl

VROM

VROM-Inspectie gaat extra controleren op plaagdierbestrijding

Nieuwsbericht | 27-05-2010

De VROM-Inspectie voert de komende maanden extra controles uit bij plaagdierbestrijders en handelaren die middelen voor plaagdierbestrijding aanprijzen, aanbieden en verkopen. In de plaagdierbestrijding blijken veel niet-toegelaten middelen te worden toegepast, die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu.
De komende maanden krijgen bedrijven en personen die spinnenbestrijding aanbieden en  handelaren in middelen tegen spinnen en tegen de effecten van spinnen extra aandacht.

In Nederland is alleen de biocide FICAM W toegelaten voor beroeps- of bedrijfsmatig bestrijden van spinnen. Verder is het middel SPINVRIJ aangemeld bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid.

In Nederland mogen geen andere middelen worden gebruikt of aangeboden en aangeprezen om spinnen te bestrijden. Wél toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen mogen niet in strijd met het gebruiksvoorschrift worden aangeboden, aangeprezen en gebruikt, zoals regelmatig gebeurt.

De VROM-Inspectie zal ook controleren op het bezit van het vakbekwaamheidsdiploma bij het gebruik van middelen tegen spinnen en de effecten van spinnen.
In het najaar zal de VROM-Inspectie een groot aantal andere bedrijven controleren waar biociden beroeps- of bedrijfmatig worden gebruikt. De VROM-Inspectie let dan op het vakbekwaamheidsdiploma, het gebruik van toegelaten biociden en het juiste gebruik van biociden.

De VROM-Inspectie zal bij het vaststellen van overtredingen optreden door het opmaken van een boeterapport. Waar nodig zal tevens bestuursdwang worden gebruikt om de overtredingen te beëindigen dan wel te voorkomen.

Uiteraard zullen andere overtredingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden die tijdens de controles worden vastgesteld op gelijke wijze worden behandeld.

Ook in de komende jaren zal de VROM-Inspectie in samenwerking met de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel en Waren Autoriteit toezicht blijven uitoefenen op het gebruik van middelen tegen ongewenste organismen